Uw gegevens bij MoosHerk in de Wereld

Beste,

U heeft u misschien ooit ingeschreven voor één van onze evenementen via onze website.
In regel met de GDPR wetgeving brengen wij u ervan op de hoogte dat MoosHerk in de Wereld uw persoonsgegevens heeft opgeslagen.

De opgeslagen persoonsgegevens kunnen het onderstaande omvatten:

  • Voornaam en familienaam
  • Adresgegevens (straat, huisnummer, postcode, gemeente, land)
  • Geboortedatum
  • Telefoonnummer
  • Mobiel nummer
  • Rijksregisternummer
  • E-mail adres
  • Sectorspecifieke opmerkingen

U heeft te allen tijde het recht om deze gegevens te laten wissen uit onze databank of om een export te vragen van uw gegevens.

De verwerkingsverantwoordelijke is de voorzitter van MoosHerk in de Wereld. Dit is uw contactpersoon inzake privacy en staat in voor het beheer en de correcte verwerking van uw gegevens.

Wij benadrukken dat uw gegevens enkel gebruikt worden om u een betere dienstverlening te bieden in de vorm van opvolging, communicatie & nieuwsbrieven. Uw gegevens worden in geen enkel geval zonder uw expliciete toestemming gedeeld met derde partijen of partijen buiten MoosHerk in de Wereld. U kan zich ook ten allen tijde uitschrijven uit de nieuwsbrieven of op voorhand melden dat u deze niet wenst te ontvangen.

Voor meer informatie kan u steeds de privacyverklaring van MoosHerk in de Wereld  raadplegen.

Wenst u uw gegevens te wijzigen of te verwijderen uit onze databank, dan kan u dat via onze rubriek ‘contact’ melden.