Bodhi-Project

Het Bodhi-Project is een medico-sociale werkgroep die samenwerkt met Indische NGO’s, met focus op de rehabilitatie van slumbewoners. Samen met de NGO’s trachten we via Community Based Programs de hele slumgemeenschap te mobiliseren rond solidariteit, veerkracht en zelfbeheer. 

Naast de strijd tegen kinderarbeid, kindermisbruik en kinderprostitutie krijgt ook gezondheidszorg bijzondere aandacht. Daarbij is de revalidatie van kinderen met een handicap een hoofddoel.
Een essentieel onderdeel in ons activeringswerk is vorming en kennisoverdracht zodat elk project op termijn zelfstandig verder kan werken. Bodhi-Project (www.bodhi-project.be) werkt in 5 projecten verspreid over India. 

Het project wordt vertegenwoordigd door Valentin Schroyen.