Kattendans VZW

De Kattendans vzw heeft als missie mensen samen te brengen rond cultuur, kunst en de Noord Zuid problematiek. Ze steunt allerlei projecten in het Zuiden.

Het belangrijkste project betreft capaciteitsopbouw van Nalou, een afgelegen Dogondorp in Mali. Het dorp is gelegen in het Sahelgebied. Het overgrote deel van de bevolking zijn landbouwers die overleven van 1 oogst. Oorspronkelijk was er niets. In overleg met het dorpshoofd en de Raad der ouderen, werd beslist tot de bouw van een volledig uitgeruste lagere school en kleuterklasje, een medisch centrum, groententuintjes voor de vrouwen, sanitaire voorzieningen, waterputten, enz.

Rond het pas gerealiseerde waterspaarbekken starten ze nu met de teelt van extra groenten op een ecologische en duurzame wijze. Dit is de start van de verzelfstandiging van het project. De extra inkomsten moeten hen toelaten de werkingskosten van de school en het medisch centrum te financieren.

Dit project wordt vertegenwoordigd door Lut Ulburghs en Marie-Jeanne Vantuykom 

http://www.kattendans.be