De Blokkendoos VZW

De blokkendoos vzw is een vereniging voor muzische en mondiale vorming.  

Sinds 1989 ontwikkelt men didactische materialen voor kleuterschool en lagere school. Met de inkomsten die de blokkendoos verwerft, steunt men sinds 2002 projecten in Senegal.  

Het begon allemaal met de aankoop van een 10-tal djembes en het bouwen van een socio-cultureel centrum in Louga. Daarna lag de focus al vlug op onderwijs, medische zorgen en landbouw.  

Via dit laatste project wil de partner in Senegal gaan voor 100% onafhankelijkheid.

Marleen van Aken is één van de medewerkers.

https://4depijler.be/zoek-een-4de-pijler/de-blokkendoos