Rainbow4kids

In 2009 heeft Rainbow4Kids vzw een nieuwe kleuter- en lagere school gebouwd.

Sinds de start van het project werd er al heel wat gerealiseerd. De school omvat nu 1 babyklas, 1 peuterklas, 2 kleuterklassen en 7 klassen. De school beschikt ook over een internaat.

Op dit moment biedt men onderwijs en 2 maaltijden per dag aan 451 kinderen.

Het hoofdobject van Rainbow4Kids is om degelijk onderwijs te bieden. Een leer- en speelomgeving worden hierbij nagestreefd.

https://www.rainbow4kids.be/