Himalayan Care Hands (HCH) is een Nederlands/Belgische stichting voor ontwikkelingssamenwerking in Nepal. Heidi Vandebroeck is bestuurslid bij deze stichting.

De stichting richt haar activiteiten op het ontwikkelen en toegankelijk maken van onderwijs en gezondheidszorg, voor kansarme bewoners in afgelegen gebieden. Verzelfstandiging en empowerment staan daarbij voorop.

In de dorpen en gemeenschappen waar HCH actief is, leven mensen veelal onder de armoedegrens. HCH propageert duurzame ontwikkeling door gebruik te maken van lokale (beschikbare) middelen en verzelfstandiging.

Info over onze projecten is te vinden op www.himalayancarehands.nl